NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Vážení návštěvníci,
Centrum Krakov je obchodně společenským střediskem, jehož cílem je Vám poskytnout možnost pohodlného nákupu a zábavy.
Abyste se u nás cítili příjemně a spokojeně, stanovili jsme určitá pravidla chování.
Níže uvedené body platí pro vnitřní prostory obchodního centra a přilehlé prostory:

 1. Je zakázáno jakékoliv jednání, které je v rozporu s právními předpisy ČR a s principy dobrých mravů.
 2. Je zakázáno požívání alkoholických nápojů a kouření mimo vyhrazená místa.
 3. Je zakázán vstup pod vlivem alkoholu a omamných či návykových látek – též jejich vnášení a distribuce.
 4. Je zakázán vstup se zvířaty, vyjma vodících psů doprovázejících držitele průkazu ZTP, a vyjma psů vstupujících do centra jižních vstupem, a to pouze za účelem přístupu do prodejny HAPPY ZOO. Pes musí mít vodítko a náhubek. Malá zvířata mohou být nesena v ruce nebo v tašce.
 5. Je zakázáno přivazovat zvířata k vybavení obchodního centra.
 6. Je zakázáno vstupovat na eskalátory s nákupními vozíky, kočárky nebo vozíky pro invalidy.
 7. Je zakázáno běhání a pohyb v protisměru po eskalátorech.
 8. Je zakázáno nechávat nákupní vozíky volně mimo vyhrazené kóje.
 9. Je zakázáno provádět osobní hygienu (mytí do půl těla, mytí nohou, čištění zubů apod.) v sociálních zázemích obchodního centra.
 10. Je zakázán vstup s jedovatými, znečišťujícími, zapáchajícími nebo nebezpečnými látkami. Používání otevřeného ohně není povoleno
 11. Je zakázáno umisťovat, bez povolení správy centra, letáky a samolepky na svislé či vodorovné konstrukce a povrchy.
 12. Je zakázáno provozování hlasité hudby, zpěvu nebo vystoupení bez souhlasu správy centra.
 13. Je zakázán vstup osob zapáchajících, nevhodně oblečených, s viditelnými jevy nakažlivé choroby
 14. Je zakázáno fotografování a filmování v obchodním centru bez souhlasu správy centra.
 15. Je zakázáno vstupovat do obchodního centra se střelnými, i jinými, zbraněmi nebo podobnými předměty s výjimkou státních a komunálních policejních složek.
 16. Je zakázáno bezdůvodně vstupovat do únikových chodeb, na úniková schodiště a na zásobovací dvůr.
 17. Je zakázán vjezd vozidly a motocykly na dlážděné chodníky.
 18. Je zakázán vstup na travnaté plochy v přilehlých prostorách obchodního centra. Je zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech apod.
 19. Je zakázáno shromáždění osob, nepovolené správou centra.
 20. Vstup s jízdními koly povolen pouze za účelem servisu nebo reklamace v k tomu určených nájemních jednotkách. Jízdní kolo musí být vedeno
 21. Sezení je povolené jen na k tomu určených lavičkách. Ležení na těchto lavičkách je zakázáno.
 22. Obtěžování návštěvníků, žebrání nebo zbytečné pobývání v prostorách centra není dovoleno
 23. Není povoleno provozování jakékoli propagační či výdělečné činnosti bez souhlasu správy centra.
 24. Jakákoliv manipulace s majetkem obchodního centra nebo nájemců bez jejich souhlasu není povolena.
 25. Svévolné znečišťování, poškozování nebo zneužívání zařízení obchodního centra a společných prostor, jako jsou toalety, sanitární místnosti apod., bude stíháno dle přestupkového zákona a bude požadována náhrada škody

Správa centra, nebo jím delegovaná bezpečnostní služba, mají právo zakázat přístup komukoliv, a vykázat z prostor obchodního centra a přilehlých prostor kohokoliv, kdo poruší výše uvedená pravidla Návštěvního řádu. Po výzvě k opuštění obchodního centra může být další pobývání v prostoru obchodního centra trestně stíháno.

Tento Návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1.11.2013

Děkujeme Vám za dodržování výše uvedených pravidel - Centrum Krakov a.s

Návštěvní řád v PDF

Šipka
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace