NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD OBCHODNÍHO CENTRA KRAKOV – COVID 19

Vážení návštěvníci,
dovolili jsme si pro vás doplnit návštěvní řád o mimořádná opatření, které vydala Vláda ČR.
V ostatních bodech se návštěvní řád nemění a zůstává tak v celém znění, tak jak jej znáte. 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ CENTRA KRAKOV:

 1. Při vstupu do obchodního centra Krakov musí mít každý zákazník zakryté dýchací cesty, ať už rouškou, šátkem či šálou. 
 2. Pokud potřebujete kýchat nebo kašlat, zakrývejte si ústa kapesníkem nebo paží. (I PŘES ROUŠKU)
 3. Dodržujte mezi sebou minimální vzdálenost 2 metry, a to i při čekání ve frontách.
 4. Pokud je to možné, zaplaťte za nákup bezhotovostně (použijte platební kartu).
 5. Dodržujte domácí karanténu, pokud ji máte nařízenou. 
 6. Respektujte dobu nákupu vymezenou pro nákupy starších lidí (více, než 65 let) dle vládních nařízení
 7. Dezinfikujte si ruce.
 8. Chovejme se vzájemně disciplinovaně a ohleduplně. Délka a intenzita krize závisí především na tom, jak se budeme chovat navzájem. Všechna oficiální opatření tomu jen napomáhají. 

Níže uvedené body platí pro vnitřní prostory obchodního centra a přilehlé prostory:

 1. Je zakázáno jakékoliv jednání, které je v rozporu s právními předpisy ČR a s principy dobrých mravů.
 2. Je zakázáno požívání alkoholických nápojů a kouření mimo vyhrazená místa.
 3. Je zakázán vstup pod vlivem alkoholu a omamných či návykových látek – též jejich vnášení a distribuce.
 4. Je zakázán vstup se zvířaty, vyjma vodících psů doprovázejících držitele průkazu ZTP, a vyjma psů vstupujících do centra, a to pouze za účelem přístupu do prodejny HAPPY ZOO. Pes musí mít vodítko a náhubek. Malá zvířata mohou být nesena v ruce nebo v tašce.
 5. Je zakázáno přivazovat zvířata k vybavení obchodního centra.
 6. Je zakázáno vstupovat na eskalátory s nákupními vozíky, kočárky nebo vozíky pro invalidy.
 7. Je zakázáno běhání a pohyb v protisměru po eskalátorech.
 8. Je zakázáno nechávat nákupní vozíky volně mimo vyhrazené kóje.
 9. Je zakázáno provádět osobní hygienu (mytí do půl těla, mytí nohou, čištění zubů apod.) v sociálních zázemích obchodního centra.
 10. Je zakázán vstup s jedovatými, znečišťujícími, zapáchajícími nebo nebezpečnými látkami. Používání otevřeného ohně není povoleno
 11. Je zakázáno umisťovat, bez povolení správy centra, letáky a samolepky na svislé či vodorovné konstrukce a povrchy.
 12. Je zakázáno provozování hlasité hudby, zpěvu nebo vystoupení bez souhlasu správy centra.
 13. Je zakázán vstup osob zapáchajících, nevhodně oblečených, s viditelnými jevy nakažlivé choroby.
 14. Je zakázáno fotografování a filmování v obchodním centru bez souhlasu správy centra.
 15. Je zakázáno vstupovat do obchodního centra se střelnými, i jinými, zbraněmi nebo podobnými předměty s výjimkou státních a komunálních policejních složek.
 16. Je zakázáno bezdůvodně vstupovat do únikových chodeb, na úniková schodiště a na zásobovací dvůr.
 17. Je zakázán vjezd vozidly a motocykly na dlážděné chodníky.
 18. Je zakázán vstup na travnaté plochy v přilehlých prostorách obchodního centra. Je zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech apod.
 19. Je zakázáno shromáždění osob, nepovolené správou centra.
 20. Vstup s jízdními koly povolen pouze za účelem servisu nebo reklamace v k tomu určených nájemních jednotkách. Jízdní kolo musí být vedeno.
 21. Sezení je povolené jen na k tomu určených lavičkách. Ležení na těchto lavičkách je zakázáno.
 22. Obtěžování návštěvníků, žebrání nebo zbytečné pobývání v prostorách centra není dovoleno.
 23. Není povoleno provozování jakékoli propagační či výdělečné činnosti bez souhlasu správy centra.
 24. Jakákoliv manipulace s majetkem obchodního centra nebo nájemců bez jejich souhlasu není povolena.
 25. Svévolné znečišťování, poškozování nebo zneužívání zařízení obchodního centra a společných prostor, jako jsou toalety, sanitární místnosti apod., bude stíháno dle přestupkového zákona a bude požadována náhrada škody.

 

Správa centra, nebo jím delegovaná bezpečnostní služba, mají právo zakázat přístup komukoliv, a vykázat z prostor obchodního centra a přilehlých prostor kohokoliv, kdo poruší výše uvedená pravidla Návštěvního řádu. Po výzvě k opuštění obchodního centra může být další pobývání v prostoru obchodního centra trestně stíháno.

Děkujeme Vám za dodržování výše uvedených pravidel                                                 Krakov Holding s.r.o.

 

Návštěvní řád v PDF

 

Šipka
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace